Update Familiespektakel 2012

In een eerdere editie van de Blixemflitsen! (en hier op de site, op naar de 21e versie) hebben wij onze zorgen omtrent het Familiespektakel met jullie willen delen en hebben we een aantal punten op papier gezet om aan te geven wat de ontwikkelingen waren. Die waren niet helemaal positief en daarom hebben we ook aangegeven het een en ander te willen veranderen.

Inmiddels zijn we 2 maanden verder en hebben intussen natuurlijk niet stil gezeten. Alle knelpunten zijn meerdere malen doorlicht, omgedraaid nogmaals uitgebreid besproken om dan weer verworpen te worden. Al bij al lijken de besprekingen erg constructief en putten we daar steeds weer nieuwe energie uit om de onderwerpen opnieuw op te pakken en te kijken hoe we ons feestje nieuw leven kunnen inblazen.

We hebben het programma in grove lijnen de oude opzet aangehouden maar wel geprobeerd de invulling ervan te vernieuwen.

  • We starten zoals altijd vrijdagavond om 18:00 met de minidisco voor de allerkleinsten. De jeugddisco komt echter te vervallen. Die wordt vervangen door de Blixemquizz waar wij in teams strijden om te kunnen bepalen wie de slimste van de wijk zijn. 
  • De zaterdag ondergaat nagenoeg geen veranderingen – hij zal zoals altijd bestaan uit de zeskamp (wel in afgeslankte vorm – minder teams, minder spellen) en ‘s avonds natuurlijk het feest onder het motto Rondje Europa begeleid door dezelfde band als afgelopen jaar – XQSME.
  • Wat betreft de zondag zijn we er nog niet helemaal erover uit. Wij hebben wel al besloten de wildgroei van de speelgoedmarkt een beetje te willen sturen. Wij willen een aantal plaatsen ter beschikking stellen – zo dicht mogelijk bij de tent om het opruimen op zondag middag makkelijker te maken. De markt eindigt rond 12 -12.30 uur en rond deze tijd zullen de pannenkoekenbakkers iedereen verzorgen van een lekkere flens. Hierna zullen weer diverse optredens plaats vinden over diens aard wij nog niet helemaal uit zijn. Wellicht gaan zich verschillende groepen presenteren door workshops – zoals de TAG, diverse dansgroepen uit de wijk etc. etc.

Zoals jullie zien is er nog veel werk aan de winkel maar wij hebben er weer zin in om voor onze wijk een geslaagd weekend te organiseren en uiteraard hopen wij dat jullie talrijk zullen verschijnen om zo waardering te tonen voor alle vrijwilligers die dit jaarlijkse evenement mogelijk maken.

Natuurlijk willen we hier ook van de gelegenheid gebruik maken en jullie oproepen ook een steentje bij te dragen aan het slagen van “Ons Feest”. Jullie kunnen je als vrijwilliger aanmelden via onze website.

Leave your thought