Op zoek naar vrijwilligers en wat gebeurt er met het programmaboekje?

In deze aflevering ga ik op zoek naar vrijwilligers voor het Familiespektakel in Blixembosch. Elke hulp is meegenomen. We loven zelfs 10 consumptiebonnen uit voor degene die de meeste nieuwe vrijwilligers aandraagt!
Daarnaast maken we dit jaar de digitale overstap, geen papieren programmaboekje meer maar alles op onze website / Facebook.

Leave your thought